Hoş Geldiniz

Kübra Ülkü

Home / Yazılarım

(1) İSMET GARİBULLAH KADDESELLAHÜ SİRRAHU VE RİSALE-İ KUTSİYYE

Mustafa İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sırruhû), H.1216 Yunanistan’ın Yanyalı doğdu. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (Kuddise Sırruhû)nun Mekke-i Mükerreme’deki halifesi olan Abdullâh-ı Mekkî (Kuddise Sırruhû)nun Ebû Kubeys dağı üzerinde bulunan dergâhında yetişmiş Şeyhinin vefâtından sonra Anadolu’ya gelerek bir müddet Edirne’de Sultan Cami-i Şerîfinde […]

Devam

RİSALE-İ KUTSİYYE VE ŞERHİ

Mustafa İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sırruhû)’ın şeriatın inceliklerini ve tarîkat-ı aliyyenin esaslarını veciz bir şekilde anlatan manevi bir emir ile kaleme aldığı Risâle-i Kudsiyye isimli çok kıymetli bir eseri mevcuttur. Çapı küçük olmakla beraber muhtevası çok ama çok büyüktür. Öyle ki […]

Devam

Risâle-i Kudsiyye’nin Basım İzni Serüveninden ibretler

Mustafa İsmet Ğarîbullâh (Kuddise Sırruhû) eserini tab ettirmek için ruhsat almak için Nezarete müracaat ediyor. Maarif Nezareti konuyu ve kitabı tetkik edilmek üzere Maarif Meclisi’ne havale ediyor. Maarif Meclisi tetkik sonrası müellif hazretlerini ve kitabını methederek: “Yüce saltanatın bekası için […]

Devam