‎“İnsan namazda kıyâma durunca ﺍ elif olur.
‎Rükûya eğilince ﺪ dal olur.
‎Secdeye varınca ﻣ mîm olur.
‎Bu şekilde namazı tamamlayınca
‎“elif- dal ve mim” den oluşan âdem ﺍﺪﻣ olur.
‎Yani adam olur.”(Tahir Büyükkörükçü)
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed ve Âdeme ve Nûhin ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ ve mâ beynehum minen’nebiyyîne vel’mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecma’în. Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn.” Âmîn.