Yaşım küçüktü bir gün annem ilim halkasına gitmeden önce sarığımı düzeltirken bana dedi ki: “Mâlik! Hocandan ilimden önce edeb öğren!” Sahabenin ileri gelen allamellerinden İbn Abbas Radıyallahu anh’a sordular:
“Sen nasıl oldu da binlerce sahabi içerisinde ileri derecede dini ilimlere vakıf oldun? Bunun için ne yaptın?”
İbn Abbas Radıyallahu anh cevap verdi : Bir ilim tahsiline güçlü bir arzu, diğeri düzenli bir çalışma…” olmak üzere iki şeyle ile bu ilme sahip oldum. Ve devamla buyurdu:
Duysam ki ashabdan birinde bende olmayan bir hadis var. Koşa koşa onun yanına gider onu ondan öğrenirdim. Medine’nin dışında olsa bile bundan geri durmazdım. Bazen gittiğim evde vakit öğle ise o sahabinin kapısının önünde oturur (kayluleden) uyanmasını beklerdim. Nice sonra o sahabi uyanır beni kapıda bekler görünce üzülür: “Neden buralara kadar geldin ey Peygamber’in amcasının oğlu” Dediklerinde derdim ki:
“Ben sizdeki ilmi almaya geldim. İlim ayağa gitmez, ilmin ayağına gidilir.

Abdullah bin Abbâs (radıyallahü anh), Muhacir ve Ensâr-ı kiramdan bir çoklarıyla görüşür, onlara Resûlullah’ın gazaları ve inzal olan sûreler hakkında suâller sorardı. İlminin çokluğu sebebiyle kendisine lakab olarak Bahr-ül-ilm yâni ilim deryası denildi.
İbn Abbas Radıyallahu anh’dan hiç ayrılmayıp ondan duyduklarını kaydeden genç bir talebesi vardı İbn Abbas Radıyallahu anh vefat ettiğinde edindiği bilgiler devenin taşıyabileceği kadar fazla idi.

İbn-i Abbâs hazretlerinin verdiği fetvalar, fıkıh ilminin en kuvvetli temellerindendir. Halîfe Me’mûn zamanında toplatılan fetvaları, yirmi cildi bulmakta idi.

Seyahatlerde bulunduğunda Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara bildirir, vâz ve irşâdda bulunurdu. Arabca bilmeyen müslümanlara tercümanlar vasıtasıyla vâz ve nasîhat ederdi.

BİZ BÜYÜKLERİMİZİN YOLUNU TAKİP Ederek…
“HER AY BİR DİNİ KİTAP,
Ruhunu ihyaya bak” hareketi başlattık.
Dinimizin farklı emirlerini “HER AY BİR DİNİ KİTAP!” sloganıyla başlattığım ihya sohbetlerimize katılarak her ay başka bir kitaptan yazarının lisanından özetle öğrenmek isterseniz bilginize arzedeyim;

2019-2020 yılı eğitim sürecinde içinde bulunduğumuz Ekim Ayı itibariyle İtikat, fıkıh, hadis vs farklı dini ilim dallarındaki eserlerimden her ay bir kitabı özetle tahlil edeceğim, yeni bir sohbet zinciri oluşturuyoruz inşaallah.

İHYA SOHBET ZİCİRİMİZE gerek düzenleyici gerek katılımcı hangi sıfatla katılmanız mümkünse gayret ederek iştirak etmenizi teklif ve rica ediyorum.

EKİM AYI KİTABIMIZ

Ekim Ayın’da tahlil edeceğimiz kitabımız:

“İslam’da Nezaket ve Adap”

HER AY BİR DİNİ KİTAP ihya sohbetleri

Semtler:
1-Gebze (Önümüze ki Cum’a)
2-Altınşehir (28. Ekim. Pazartesi)

Bilgi ve Teklif için irtibat Tel:
0 (553) 345 04 00