Muhterem Veysel Çeltikçioğlu HOCA Efendiye Allah Teala’dan rahmet etsin, suali asan makamı âli olsun.
Mahzun ailesi ve muhibbanına da taziyemi bildirir; sabrı cemil, ecri cezil dilerim.
Ruhu şerifleri için el Fatiha

TAZİYE NEDİR? NASIL YAPILIR?
Sözlükte “birine sabır telkin etmek” anlamındaki ta‘ziye terim olarak yakını vefat eden kimseleri sabır ve metanet göstermeye teşvik etmeyi, baş sağlığı dilemeyi, onları teselli edip acılarını paylaşmayı ifade eder.(TDV)

Hz. Peygamber, “Başına bir musibet gelene tâziye ziyaretinde bulunan kimseye musibete uğrayanın sevabı kadar sevap verilir” buyurmuştur (İbn Mâce)

Bu ve benzeri hadislere istinaden İslâm âlimleri, tâziyenin hem erkekler hem kadınlar için sünnet veya müstehap olduğunu söylerler.

Camide tâziyede bulunulması mekruh sayılmıştır.
Ağırlıklı görüşe göre tâziyenin definden sonra ve cenaze yakınlarının evinde yapılması münasip görülmüştür uygulamada bu yöndedir. Defin işleminin ardından genellikle cenaze evine veya tâziye için belirlenmiş başka bir yere gidilerek ölenin yakınlarına tâziyede bulunulur. Bazı yörelerde definden sonra cenaze yakınları, mezarlığın uygun bir yerinde ya da cenaze evinin önünde bir araya gelip cenaze törenine katılanların tâziyesini kabul ederler.

TAZİYE ÖRNEĞİ
Hz. Peygamber’den tâziye örnekleri yer almaktadır. Meselâ oğlu vefat etmek üzere olduğu için büyük acı çeken kızı Zeyneb’i, “Veren de alan da Allah’tır; O’nun katında her şeyin belli bir vakti vardır” şeklinde teselli etmiştir (Buhârî)

Tavsiye!
Bir bölümünü paylaştığım ( 72-75 sh ) Taziye ve diğer ölüm ile alakalı kısa öz bilgileri derlediğim “Ölüm Öncesi ve Sonrası “ isimli kitabımı okumanızı tavsiye ederim.